Koupili jste zboží přes internet, ale po rozbalení jste zjistili, že vám barevně nebo velikostně nevyhovuje? Připravili jsme pro vás přehledný souhrn, jak postupovat při vrácení zboží, na co si dát pozor a kdy vám nárok na vrácení (ne)vzniká.

Kdo má na vrácení zboží nárok?
V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu.

V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

V případě, že kupující je podnikatel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Kde zboží vrátit?
Nábytek můžete zaslat přepravní službou na vlastní náklady, využít za poplatek našeho smluvního přepravce nebo vrátit osobně na adrese. Pakliže má zboží štítek "vrácení zdarma", dopravu k nám na sklad hradíme a organizujeme my.
Marouk, s.r.o., 
Cejl 712/62b,
Brno, 60200.

Musím mít původní obal?
Zboží doporučujeme vracet neopotřebované v původním neporušeném obalu, není to však zákonná podmínka. Je třeba ale mít na paměti, že náklady na výrobu nového obalu a náklady na přebalení zboží můžou být zaúčtovány kupujícímu.

Lze vrátit i smontovaný nábytek?
Vrátit lze i smontovaný nábytek, který jste pro účely vrácení demontovali. Je ale třeba počítat s tím, že pokud bude nést známky opotřebení či poškození, náklady na vrácení zboží do původního stavu může nést kupující. Zvláštní kategorii představuje nábytek, který jsme vyrobili na zakázku, dodali v atypických rozměrech či jinak individuálně upravovali. Při koupi takového zboží nevzniká podle zákona nárok na vrácení zboží.

Dodržení 14denní lhůty
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodejci oznámení, že od smlouvy odstupuje (viz vrácení zboží).

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Spotřebiteli nevzniká právo na proplacení nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Kdy obdržím peníze?
Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.